ომარ გაბედავა

კომპიუტერის არქიტექტურა

წიგნში განხილულია კომპიუტერის ინფორმაციულ-ლოგიკური საფუძვლები, ფუნქციონალური და სტრუქტურული ორგანიზაცია. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია პერსონალურ კომპიუტერებზე. მოცემულია თანამედროვე მდგომარეობა და კომპიუტერის ძირითადი კვანძების მახასიათებლები.