სიახლეები

განთავსებულია
02/02/2015 - 14:50 ინფორმაციული უსაფრთხოება - უსაფრთხოების მექანიზმები - ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის წესები და ნორმები
10/06/2014 - 22:23 An Ideal Husband
10/06/2014 - 22:19 The Hunger Games
10/06/2014 - 22:08 The “Gloria Scott”
05/11/2014 - 01:32 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-ტექსტური რედაქტორი
05/11/2014 - 01:20 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-ელექტრონული პრეზენტაციები
05/11/2014 - 01:17 საინფორმაციო ტექნოლოგიები
05/11/2014 - 01:10 კომპიუტერული ხედვა
05/11/2014 - 01:01 კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია
05/11/2014 - 00:53 კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა
05/11/2014 - 00:45 კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები
05/11/2014 - 00:37 კომპიუტერის არქიტექტურა
05/10/2014 - 01:25 ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში
05/10/2014 - 01:15 ინფორმატიკის საფუძვლები
05/10/2014 - 01:00 ჯეინ ეარი

Pages